MAXI CONTROLLER

Wanneer de de DimLux wordt aangestuurd door de Maxi Controller heeft deze als enige (digitale) ballast geen inschakelstroom. Een normale inschakelstroom varieert van 50 tot 160 ampère per (digitale) ballast.

Bij nieuwere digitale ballasten wordt met soft starttechniek de inschakelstroom beperkt tot 50 à 60 ampère. Dit is echter nog steeds een aanzienlijke stroom. Bij gebruik van meerdere (digitale) ballasten vermenigvuldigt dit getal methet aantal gebruikte (digitale) ballasten.

WAAROM GEBRUIK MAKEN VAN DE

OPTICLIMATE MAXI CONTROLER

Bij nieuwere digitale ballasten wordt met soft starttechniek de inschakelstroom beperkt tot 50 à 60 ampère. Dit is echter nog steeds een aanzienlijke stroom. Bij gebruik van meerdere (digitale) ballasten vermenigvuldigt dit getal met het aantal gebruikte (digitale) ballasten.

De DimLux zal via de Maxi Controller geluidloos worden ingeschakeld en naar de gewenste output worden gebracht, variërend van 35 tot 100%.

De Maxi Controller kan de output aanpassen aan de temperatuur van de ruimte. Bij het overschrijden van een vooraf ingestelde temperatuur worden de lampen automatisch gedimd.

MAXI CONTROLER  RANGE

SIMULATIE VAN
ZONSOPKOMST EN
ZONS- ONDERGANG

Om de natuurlijke habitat van planten zo goed mogelijk te na te bootsen is het mogelijk om met de DimLux Maxi Controller zonsopkomst en zonsondergang te simuleren. Hierbij worden de aangesloten DimLux Expert Licht systemen langzaam in- en uit geschakeld.

Planten maken geen gebruik van fotosynthese totdat een zekere temperatuur is bereikt, als de lichten na een donkere periode vol worden aangezet kan dit stressvol zijn en de groei beïnvloeden. Dit kan worden voorkomen door het simuleren van zonsopgang en zonsondergang en bespaart daarnaast energie.

Een ander nadeel van het te snel overschakelen van een koude naar een warme kamer en vice versa is condensatie. Waterdruppels op planten kunnen niet opgenomen worden en dit is vanzelfsprekend een (groot) probleem omdat hierdoor botrytis (rot) kan ontstaan. Door het simuleren van zonsopgang en zonsondergang kan dit voorkomen worden.

 

160 DIMLUX XTREME BALASTEN

OP 1 MAXI CONTROLLER

Een afzonderlijke timer of relais is niet nodig, sluit de lichten aan op de DimLux Maxi Controller, stel de gewenste
dag- en nachtcycli in op het apparaat en positioneer de sensor, meer is er niet nodig!

1 MAXI CONTROLLER

dimlux-1poortTOT 80 BALASTEN OP 1 POORT

dimlux_160balastsSLUIT TOT 160 BALASTEN AAN

GELUIDLOOS EN VEILIG!

De DimLuxen zullen via de MaxiController geluidloos worden ingeschakeld en naar de gewenste output worden gebracht, variërend van 35% tot 100%. De MaxiController kan de output aanpassen aan de temperatuur van de ruimte. Bij het overschrijden van een vooraf ingestelde temperatuur worden de lampen automatisch gedimd. Alle DimLux armaturen en ballasten worden met 1 MaxiController bediend, dus alle DimLuxen dimmen tegelijk. Mocht de temperatuur ondanks het dimmen alsnog te hoog oplopen wordt de helft van de gedimde lampen uitgeschakeld, als de temperatuur alsnog oploopt worden alle lampen voor minimaal 20minuten uitgeschakeld.

FAN & AUX BOX MODULE

Controleer en bestuur de temperatuur en luchtvochtigheid door middel van de Fan & Aux Box. Via deze module is een kachel en ventilator te koppelen om de lucht te verwarmen of te koelen, en een lucht bevochtiger of ontvochtiger om de relatieve luchtvochtigheid binnen uw ruimte aan te sturen. Middels de Smart Logic Smart Logic software wordt de temperatuur binnen 0,1*C van de ingestelde waarde gehouden.

OPTIMALE PLANTTEMPERATUUR DOOR DIMMEN OF UITSCHAKELING

De OptiClimate planttemperatuurcamera kan op het systeem worden aangesloten om de verdamping van het gewas in de gaten te houden. Een te hoge planttemperatuur is een teken dat de plant moeilijk verdampt, bijvoorbeeld bij te weinig water of teveel licht.

In deze situatie worden de DimLuxen gedimd of uitgeschakeld om de planttemperatuur naar een aanvaardbaar niveau terug

P

Gebeurt dat niet, dan blijft de plant zijn verdamping beperken met gesloten huidmondjes, waarbij de opname van CO2 en de fotosynthese stil komen te liggen. Van enige productie door de plant is dan geen sprake meer. Als dit te lang duurt zal verbranding van het blad optreden waardoor de motor (bladeren) van de plant onherstelbaar wordt beschadigd. Voor de plant is de planttemperatuur belangrijker dan de ruimte temperatuur!

METEN IS WETEN